Warsztaty: Nowe regulacje unijne w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

Data: 2015-09-17

Godzina: 08:30 - 16:15

Dodaj do kalendarza

Miejsce: plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: UOKiK

Pokaż na mapie


Opis

Tematyka: Nowe regulacje w dziedzinie pomocy publicznej i pomocy de minimis, obowiązujące w latach 2014-2020, w szczególności:

  • Zmiany w warunkach dopuszczalności pomocy de minimis (np. pojęcie jednego przedsiębiorstwa), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Nowa definicja trudnej sytuacji ekonomicznej
  • Pomoc regionalna – zmiany w warunkach dopuszczalności na podstawie wytycznych i w ramach wyłączeń blokowych
  • Pomoc publiczna w projektach infrastrukturalnych – wprowadzenie (występowanie pomocy, warunki dopuszczalności, praktyka decyzyjna KE).

Dla kogo: Warsztaty skierowane są wyłącznie do osób zaangażowanych w projektowanie środków pomocowych, w szczególności tych finansowanych z funduszy europejskich, i ich wdrażanie na poziomie krajowym oraz regionalnym (pracownicy urzędów marszałkowskich, instytucji zarządzających, organów centralnych).

Warsztaty prowadzone będą przez pracowników Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK.

Warsztaty są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, przy placu Powstańców Warszawy 1  w Warszawie.