Konferencja UOKiK i CARS - dzień 1: Międzynarodowe seminarium na temat porozumień wertykalnych

Data: 2015-10-13

Godzina: 12:30 - 17:00

Dodaj do kalendarza

Miejsce: plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: UOKiK

Pokaż na mapie


Opis

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc
nie przyjmujemy już zgłoszeń na seminarium.

Międzynarodowe seminarium otworzy dwudniową konferencję Ekonomia Ochrony Konkurencji na temat porozumień wertykalnych i ekonomizacji prawa konkurencji. Współorganizatorami wydarzenia są UOKiK i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

Eksperci z Komisji Europejskiej, urzędów ochrony konkurencji z państw członkowskich UE, a także wybitni przedstawiciele środowisk akademickich zastanawiać się będą, jak w poszczególnych państwach kształtowane są kryteria oceny porozumień wertykalnych i m.in. kwestia zastosowania wobec nich programu łagodzenia kar leniency. Przedmiotem dyskusji będą również ograniczenia wertykalne w sektorze e-commerce, w tym potencjalne naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję przez tzw. platformy internetowe.

Dyskusja odbywać się będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na polski.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.