Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian

Data: 2014-03-18

Godzina: 10:00 - 15:00

Dodaj do kalendarza

Miejsce: plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Organizator: UOKiK

Pokaż na mapie


Opis

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, którego celem jest wdrożenie do polskiej struktury prawnej regulacji unijnych, a także usystematyzowanie i zintegrowanie przepisów za jakość rzeczy sprzedanej. Nowy porządek nie tylko ujednolica poziom ochrony konsumentów w całej UE, ale również reformuje krajowe prawo sprzedaży w rozległym zakresie. Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad praktycznym wymiarem nowych przepisów, które z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej zaś nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in. kwestia gwarantowanego kupującym prawa do wyczerpujących informacji, które sprzedawca będzie zobowiązany przekazać jeszcze przed zawarciem umowy. Ponadto omówiony zostanie wpływ planowanej zmiany definicji konsumenta oraz modyfikacji przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi na rzeczywistość handlową.