Więcej wydarzeń

Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce

2016-03-16 plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce

Debata z okazji Światowego Dnia Konsumenta stanowi okazję do podsumowania ponad roku obowiązywania zmienionych przepisów konsumenckich. Uczestnicy spotkania zastanowią się na ile faktycznie przedsiębiorcy respektują nałożone na nich obowią...

Szczegóły wydarzenia »

Konferencja UOKiK i CARS - dzień 2: Ekonomia ochrony konkurencji

2015-10-14 plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Konferencja UOKiK i CARS - dzień 2: Ekonomia ochrony konkurencji

Krajowa część konferencji, współorganizowanej przez UOKiK i CARS, poświęcona będzie zagadnieniu ekonomizacji ochrony konkurencji. Podczas dyskusji przedstawiciele środowisk akademickich – prawnicy i ekonomiści, eksperci, a także ...

Szczegóły wydarzenia »

Wykład Williama E. Kovacica: Rola ochrony konsumentów w warunkach uczciwej konkurencji

2015-10-14 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

Wykład Williama E. Kovacica: Rola ochrony konsumentów w warunkach uczciwej konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Digital Economy Lab UW zapraszają na wykład profesora Williama E. Kovacica The role of consumer protection in a fair competition environment William E. Kovacic – profesor prawa konkurencji oraz...

Szczegóły wydarzenia »

Konferencja UOKiK i CARS - dzień 1: Międzynarodowe seminarium na temat porozumień wertykalnych

2015-10-13 plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Konferencja UOKiK i CARS - dzień 1: Międzynarodowe seminarium na temat porozumień wertykalnych

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na seminarium. Międzynarodowe seminarium otworzy dwudniową konferencję Ekonomia Ochrony Konkurencji na temat porozumień wertykalnych i ekonomizacji ...

Szczegóły wydarzenia »

Warsztaty: Nowe regulacje unijne w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

2015-09-17 plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Warsztaty: Nowe regulacje unijne w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

Tematyka: Nowe regulacje w dziedzinie pomocy publicznej i pomocy de minimis, obowiązujące w latach 2014-2020, w szczególności: Zmiany w warunkach dopuszczalności pomocy de minimis (np. pojęcie jednego przedsiębiorstwa), formularz informacji ...

Szczegóły wydarzenia »

Jak powinny wyglądać dobre reklamy usług finansowych?

2015-03-13 plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Jak powinny wyglądać dobre reklamy usług finansowych?

Punktem wyjścia debaty będą wyniki badania UOKiK obejmującego reklamy w branży finansowej. Uczestnicy spotkania zastanowią się jak wzmocnić ochronę konsumentów i zapewnić dostęp do rzetelnych informacji w przekazie marketingowym dotyczą...

Szczegóły wydarzenia »

Nowe prawa konsumentów – warsztaty dla dziennikarzy

2014-12-12 plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Nowe prawa konsumentów – warsztaty dla dziennikarzy

Warsztaty dla dziennikarzy – nowe prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców po 25 grudnia. Ustawa o prawach konsumenta. Rękojmia czy gwarancja – co się bardziej opłaca? Jak się zmieni telemarketing? Kto płaci za odesłanie sprzedawcy...

Szczegóły wydarzenia »

Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian

2014-03-18 plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, którego celem jest wdrożenie do polskiej struktury prawnej regulacji unijnych, a także usystematyzowanie i zintegrowanie przepisów za jakość rzeczy ...

Szczegóły wydarzenia »

Ustawa deweloperska w praktyce - perspektywa uczestników rynku

2014-02-05 plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Ustawa deweloperska w praktyce - perspektywa uczestników rynku

Debata będzie okazją do rozmowy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania ustawy deweloperskiej. Podczas spotkania przyjrzymy się rynkowi mieszkaniowemu z perspektywy konsumentów, branży deweloperskiej oraz bankowej. Pokażemy, z jakimi ...

Szczegóły wydarzenia »

Odwrócona hipoteka – szansa na spokojną jesień życia?

2013-10-24 plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Odwrócona hipoteka – szansa na spokojną jesień życia?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkieloraz Gazeta Wyborcza mają przyjemność zaprosić na debatę Odwrócona hipoteka – szansa na spokojną jesień życia? podczas której zostaną zaprezentowane ...

Szczegóły wydarzenia »