Rodzaje kont

System rezerwacji oferuje założenie dwóch rodzajów kont:

  • konto indywidualne
  • konto grupowe

 

Konto indywidualne pozwala na samodzielne zarządzanie danymi związanymi z danymi użytkownika i poczynionymi przez niego rezerwacjami na wydarzenia.

Konto grupowe (konto opiekuna) jest podobne do konta indywidualnego, z tą różnicą, że jest rozszerzone o dodatkowe funkcjonalności. Konto grupowe pozwala na zarządzanie danymi opiekuna oraz dodatkowych użytkowników - zarówno dane osobowe jak i dane dotyczące rezerwacji na wydarzenia. Ten rodzaj konta polecamy osobom (np. asystentom), które w imieniu swoich współpracowników (np. kierowników) zobligowane są do zgłoszenia większej liczby osób na wydarzenia z użyciem jednego adres e-mail.