Konferencja UOKiK i CARS - dzień 2: Ekonomia ochrony konkurencji

Program

 

8.30 – 9.15          Rejestracja i powitalna kawa

9.15 - 9.30         Otwarcie  - prof. Tadeusz Skoczny, Dyrektor CARS

Wystąpienie wprowadzające  - prof. Anna Fornalczyk (COMPER), Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji


9.30 – 11.00      Panel 1: Wykorzystanie ekonomii w stosowaniu prawa konkurencji

Moderator: prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój (Katedra Zarządzania Strategicznego WZ UW)

1. prof. UE dr hab. Bożena Borkowska (Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Ochrona konkurencji i konsumentów z perspektywy ekonomii głównego nurtu i ekonomii behawioralnej

2. Jarosław Sroczyński (kancelaria Markiewicz&Sroczyński), Ekonomia behawioralna jako narzędzie analityczne w prawie konkurencji

3. Aleksander Stawicki (kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr), Rola narzędzi ekonomicznych w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji – perspektywa prawnika-praktyka

4. dr Wojciech Szymczak (Departament Analiz Rynku UOKiK), Rola ekonomii w prawie konkurencji – teoria i praktyka polskiego organu antymonopolowego

Przerwa kawowa

11.30 – 13.00      Panel 2: Obszary stosowania analiz ekonomicznych w prawie antymonopolowym

Moderator: Jarosław Sroczyński (kancelaria Markiewicz&Sroczyński)

 1. Maciej Fornalczyk (COMPER), Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym jako element systemu zarządzania przedsiębiorstwem

2. dr Wojciech Zatoń (Instytut Finansów, Wydział Ekonimiczno-Socjologiczny ), Możliwości i warunki parametryzacji ryzyka antymonopolowego przedsiębiorstwa

3. dr Bartosz Targański (SGH i Clifford Chance), Analiza ekonomiczna porozumień wertykalnych w handlu elektronicznym – wybrane aspekty

4. prof. WSB dr hab. Zbigniew Jurczyk (WSB we Wrocławiu, Delegatura UOKiK we Wrocławiu), Co dalej z minimalnymi cenami odsprzedaży

Lunch

13.30-15.15      Panel 3: Przesłanki i warunki wykorzystywania metod ilościowych w ochronie konkurencji

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Sopoćko (Katedra Finansów WZ UW)

1. Łukasz Ziarko (COMPER), Możliwość zastosowania narzędzi eksploracji danych do wykrywania praktyk naruszających konkurencję

2. Justyna Matuszczak-Piasta (COMPER), Wykorzystanie metod ilościowych w postępowaniach antymonopolowych – porównanie praktyki polskiego i brytyjskiego organu antymonopolowego

3. Joanna Piechucka (Paris School of Economics, Microeconomix), Marta Stryszowska (Microeconomix),  Analiza korelacji cen –  zastosowanie do wyznaczania rynków właściwych

4. dr Wojciech Dorabialski (Departament Analiz Rynku UOKiK), Analityczne metody wykrywania karteli i zmów przetargowych

Przerwa kawowa

15.45-17.30       Panel 4: Ekonomia ochrony konkurencji i regulacji wobec zachowań ograniczających konkurencję 

Moderator: dr Cezary Banasiński (Zakład Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego INA WPiA UW) 

1. prof. dr hab. Jacek Prokop, dr Adam Karbowski (SGH Katedra Ekonomii II), Pozioma współpraca badawczo-rozwojowa a kartelizacja gałęzi

2. dr Magdalena Śliwińska (Katedra Europeistyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. UEP dr hab. Rafał Śliwiński (Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Problem nadużywania pozycji dominującej na rynku oprogramowania komputerowego

3. dr Piotr Semeniuk (Polityka Insight), Drapieżnictwo cenowe – mit kosztów dominanta

4. dr hab. Krystyna Nizioł  (WPiA Uniwersytet Szczeciński), Ekonomia regulacji na rynku kart płatniczych na przykładzie opłaty interchange

5. dr Magdalenia Olender-Skorek (Katedra Ekonomii WZ UW), Między ekonomią konkurencji a praktyką regulacyjną – przykład rynku telekomunikacyjnego

 

Plik do pobrania