Konferencja UOKiK i CARS - dzień 2: Ekonomia ochrony konkurencji

Kontakt

Dodatkowe informacje o konferencji:

prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Dyrektor Cen­trum Stu­diów An­ty­mo­nopolowych i Re­gu­la­cyj­nych (CARS)
tel. 22 55 34 126
e-mail: cars@wz.uw.edu.pl


Pomoc w sprawie rejestracji:

Marta Kozon
Biuro Prezesa
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 202
marta.kozon@uokik.gov.pl